Reader Comments

Những bước cần thiết trong kiểm kê kho hàng

by minh xuan ala Min (2018-11-24)


Bước đầu tiên: Lập biểu mẫu hàng tồn kho dựa theo báo báo hàng tồn kho và phần mềm quản lý. Biễu mẫu lập ra phải đảm bảo có đầy đủ tên hàng, mã hàng, số lượng hàng trong báo cáo và số lượng hàng thực tế…

Bước thứ 2: tiến hành kiểm đếm thực tế, mục đích để đảm bảo con số hàng hóa báo cáo trong bản báo cáo là sự thật. Lưu ý người thực hiện kiểm đếm và người thực hiện báo cáo phải khác nhau để tránh việc xảy ra móc nối dẫn đến sai lệch kết quả.

Bước 3: So sánh 2 con số thực tế và báo cáo. Nếu chênh lệch thì tiến hành kiểm đếm lại 1 lần nữa.

Bước 4: Nếu vẫn có sự chênh lệch trong quá trình kiểm đếm lại thì người chịu trách nhiệm kho phải giải trình vấn đề trên.

Bước 5: Sau khi đã chốt xong số lượng thực tế thì lập bên bản ký nhận cho các bên liên quan ký xác nhận.

Chênh lệch thừa (số lượng thực tế nhiều hơn trong báo cáo) có thể do nhầm lẫn trong khâu ghi số liệu báo cáo, làm báo cáo sai, quên nhập số liệu vào hệ thống khi nhập hàng,…
Chênh lệch thiếu (hàng ít hơn trong báo cáo) là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Có thể do nhân viên quên quét mã vạch hay ghi sổ khi xuất hàng, hao hụt do chuyển vị trí, cũng không loại trừ khả năng thất thoát hàng do mất cấp, gian lận,…

Xem thêm thông tin về:Sec Warehouse

Bạn cũng co thể tìm hiểu thêm về: https://sec-warehouse.vn/luu-tru-ho-so-tai-lieu